Handrengöring i kombination med hudskydd.

För att skona huden bör man inte använda starkare rengöring än nödvändigt. Det gäller speciellt i arbetsmiljöer där huden utsätts för slitage och hög nedsmutsning. Om händerna tvättas ofta med för stark hudrengöring så är riskerna stora att huden blir uttorkad. Uttorkad hud ger sprickor i hornlagret och det finns risk att smuts och bakterier tränger ner i huden och orsakar smärta, inflammation och eksem. 
STOKO's hudrengöringsprodukter är milda och skadar inte frisk hud, men för att undvika att få torr hud rekommenderas det att man innan arbetet använder en hudskyddandekräm. Hudskyddskrämen underlättar rengöring genom att hindra t.ex. olja, oljefärg, grafit, metalldamm och sot att tränga in i  huden. Man kan på så sätt undvika att använda en starkare hudrengöringsprodukt. 


Kombinationsguide hudskydd och hudrengöring:

- Hårt sittande smuts.
- Oljebaserade ämnen (t.ex. oljor, fetter).

                      Skydd : Travabon Classic.
                      Rengöring: Solopol Classic.
                      Rengöring vid svår nedsmutsning: Solopol Classic EXTRA.
                      Rengöring vid svår nedsmutsning utan vatten: Kresto Kwik-Wipes.

- Vattenbaserat (t.ex. oljor, skäroljor, syror, lut).
- Oorganiskt (svårlösligt).

                      Skydd: Stokoderm Aqua PURE.

                      Rengöring: Solopol Classic.

                      Rengöring vid svår nedsmutsning: Solopol Classic EXTRA.

                      Rengöring vid svår nedsmutsning utan vatten: Kresto Kwik-Wipes.


- Hartser (t.ex. fler komponentsplaster t.ex. epoxi och polyester).

                       Skydd: Travabon Special PURE.
                       Rengöring: Kresto Special ULTRA.
                       Rengöring utan vatten: Kresto Special WIPES.

- Lacker och färger.

                        Skydd: Travabon Classic.
                        Rengöring: Kresto Special ULTRA.
                        Rengöring utan vatten: Kresto Special WIPES.

- Organiska lösningsmedel.

                  Skydd: Travabon Classic.
                  Rengöring: Estesol ClassicEstesol Wash&CareEstesol Mild Wash eller Refresh Clear FOAM.

- Våta arbeten.

                  Skydd: Stokoderm Aqua PURE.
                  Rengöring: Estesol ClassicEstesol Wash&CareEstesol Mild Wash eller Refresh Clear FOAM.

- Arbete med täta kläder (t.ex. skyddshandskar).

                  Skydd: Stokoderm Aqua PURE.
                  Rengöring: Estesol ClassicEstesol Wash&CareEstesol Mild Wash eller Refresh Clear FOAM.

- Vatten- och oljebaserade ämnen (omväxlande arbetsuppgifter).

                  Skydd: Stokoderm Universal eller Stokoderm Advanced.
                  Rengöring: Estesol ClassicEstesol Wash&CareEstesol Mild Wash eller Refresh Clear FOAM.

- Tjära.

                  Skydd: Travabon Classic
                  Rengöring: Kresto Bitumen.

- Hårt sittande tryck och kopieringsfärger (ej oljebaserade).

                   Skydd: Stokoderm Aqua PURE.
                   Rengöring: Kresto Colour.

- Vattenbaserade lacker (UV-lacker).

                   Skydd: Stokoderm Universal eller Stokoderm Advanced.
                   Rengöring: Kresto Special ULTRA.

- Verksamheter med höga hygien krav (t.ex. livsmedel, sjukvård och bioteknisk industri).

                    Skydd: Stokoderm Aqua PURE.
                    Rengöring: Refresh Clear Foam.
                    Vid svår nedsmutsning: Solopol Classic.
                    Hygienisk handtvätt:  Stokosept Wash.
                    Hygienisk handtvätt utan vatten: InstantFOAM Complete.

- Storkök och restauranger.

                     Skydd: Stokoderm Aqua PURE.
                     Rengöring: Refresh Clear FOAM.
                     Vid svår nedsmutsning: Solopol Classic.
                     Hygienisk handtvätt:  Stokosept Wash.
                     Hygienisk handtvätt utan vatten: InstantFOAM Complete.


Dagligvård och eftervård med hudvårdskräm.

För att återge huden dess naturliga fett- och fuktbalans rekommenderas att man även använder en hudvårdskräm. Eftervården är viktig eftersom den hjälper till att hålla huden frisk. En hel och smidig hud är mer motståndskraftig mot hudskador och eksem.

Rekommendationsguide hudvårdskräm.

- Normal hud / Normal påfrestning på huden.
                             Stokolan Hand & Body.
                             Stokolan Light Gel.
                             Stokolan Light PURE.

- Torrhud / Stor påfrestning.

                        Stokolan Classic.
                        Stokolan Sensitive PURE.
- Mycket torr och känslig hud / Mycket stor påfrestning.
                        Stokolan Intense.

PDFUtskriftvänlig PDF-version