Friskare med handdesinfektion.

Ett problem för de flesta företag är att sjukfrånvaron periodvis skjuter i höjden. Studier visar på att mycket av sjukfrånvaron kan undvikas med ett så enkelt knep som bättre handhygien. Till en stor del smittar medarbetarna varandra genom handkontakt. Ett bra exempel på att bättre handhygien kan minska sjukfrånvaron är den studie Smittskyddsinstitutet och Smittskyddsenheten i Örebro redovisade för några år sedan där 60 förskolor deltog.

Handhygien

" Barn och personal på de aktuella förskolorna har använt desinfektionsgel efter toalettbesök och före måltid och sjukfrånvaron har minskat med 12 procent. Det motsvarar en minskning av samhällets kostnader, för vård av sjukt barn, i Sverige med 200 miljoner kronor. "
Källa: svt.se/nyheter

På våra arbetsplatser är oftast händerna i ständig kontakt med föremål och andra personer. Överallt finns mikroorganismer som kan fastna på händerna. Det kan t.ex. vara inom monteringsindustrin där samma produkt handskas av ett flertal personer eller inom förskolan där personal och barn har en nära kontakt och organismer förs från hand till hand. Bakteriella mikroorganismer smittar oss sedan när våra händer kommer i kontakt med munnen vid måltider eller ögonen och näsa när vi kliar oss.

Användning av handsprit kan minska frånvaron från förskolor och arbetsplatser med så mycket som tjugo procent. Det visar både tidigare forskning och erfarenheter från hösten 2009 då skräcken för svininfluensan bidrog till att många var extra noga med att tvätta händerna. Samtidigt som vi köade för vaccin så införde förskolorna rutiner när det gällde att tvätta händerna. På många håll fick barnen dessutom sprita händerna flera gånger om dagen. Det gjorde att vi slapp många förkylningar och maginfluensor.

"  - Ja, har man en god handhygien och kombinerar det med handsprit på förskolan då får man en dubbel effekt, säger Hans Fredlund, smittskyddsläkare i Örebro läns landsting. "
Källa: svt.se/nyheter


Stokosept Gel handdesinfektionGod handhygien.
Det enklaste sättet att förebygga smittspridning är en god handhygien. Det är en självklar och enkel grundregel att alltid tvätta händerna efter toalettbesök och före måltid. Löst sittande smuts tas bort med tvål och vatten. Tvätta händerna i 20 sekunder. Tvätta hela handen och rengör mellan fingrarna och ända ut till fingerspetsarna. Bakterier sprids lätt med handtorkar och textilhanddukar. Torka därför torrt med pappershanddukar när du är på arbetsplatsen eller besökt offentlig toalett. 

En bra hudvänlig tvål för allmän smuts är skumtvålen Refresh Clear FOAM som både är parfym- och färgämnesfri. Refresh Clear FOAM innehåller hudvårdande ämnen som förbättrar hudens återfuktning och förebygger uttorkning. 
Sitter smutsen hårt använder man lämpligast en rengöringspasta t.ex. Solopol Classic. 

Handdesinfektion ett komplement till tvål, inte en ersättning.
Lika naturligt som det är att det finns tvål vid arbetsplatsens tvättställ, bör det vara att det där också finns desinfektion. Vi rekommenderar vår hudvänliga skumhanddesinfektion InstantFOAM Complete. Efter att händerna är tvättade med tvål eller rengöringspasta gnids händerna noggrant in under ca.20 sekunder med handdesinfektion. Glöm inte mellan fingrarna och fingerspetsarna. Desinfektionen tar inte bort smuts utan är tillför att bli av med bakterier. InstantFOAM Complete är parfymfri, färgämnesfri, hypoallergen, alkoholbaserad och innehåller fuktighetsbevarande ämnen. Används utan vatten och dödar 99,999 % av de flesta vanliga bakterierna. InstantFOAM finns i flera storlekar för användning i hemmet, olika arbetsmiljöer och offentliga miljöer.